Vaikų vasaros programa 2018

Siekiame padėti vaikams įsitraukti į Bažnyčios bendruomenės gyvenimą (nuo birželio mėn.).

Kviečiame vaikus augti tikėjime renkantis bei dalyvaujant šiose grupelėse:

  • Giedojimo grupelė - antradieniais, 16.30 val. / Brigita Jakonytė, tel. 8699 44872.

Tai viena iš maldos formų - melstis giesme; mokytis balsu ir instrumentais šlovinti Jėzų; įsitraukti į Mišių šventimą giedant kartu su jaunimu.

  • Patarnautojų grupelė (berniukams) - ketvirtadieniais, 16.30 val. / Laurynas Seletys, tel. 8627 45686.

Patarnauti Jėzaus pavyzdžiu; išmokti tinkamos laikysenos Mišiose.

  • Adorančių grupelė (mergaitėms) - ketvirtadieniais, 16.30 val. / Karolina Uscilaitė, tel. 8684 47389.

Rasti įvairių būdų papuošti šventes Bažnyčioje; puošti save ir kitą.

  • Gitaros pamokos - penktadieniais, 16.00 val. / Milda Gumbytė, tel. 8652 18354.

Išgyventi draugystę mokantis groti muzikos instrumentu.

  • Maldos grupelė - šeštadieniais, 16.30 val. / Monika Gumbytė, tel. 8616 15763.

Per įvairias veiklas ir žaidimus mokytis melstis, susipažinti su maldos įrankiais ir būdais.

  • Vaikų vasaros stovykla - liepos 13-15 d. / Registracija: Dovilė Maleckienė, tel. 8602 01535‬. Atsakomybė: Dovilė Talačkaitė, tel. 8604 30572.

Stovykla "Duonos ir žaidimų", Kazokiškėse; galimybė grįžti namo nakvynei; smagus laikas Bendrystėje.

Veiklos skirtos 9-14 m. vaikams (priėmusiems Pirmąją Komuniją, bet dar nepriėmusiems Sutvirtinimo sakramento).

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .