Kalendorius

Atnaujinta: 2019-03-27

Penktadienis

16.00 val. Mokomės groti gitara

18.45 val. Adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Jaunimo maldos grupės susitikimas (kiekvieno mėnesio paskutinįjį penktadienį)

Šeštadienis

15.30 val. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui programa

17.00 val. Šlovintojų ir patarnautojų pasiruošimas šv. Mišioms (bažnyčioje)

17.45 val. Katechezės vaikams


Planuojame / numatome

 • Gegužė - Švč. Mergelės Marijos pagerbimo mėnuo. Gegužinės pamaldos - 18 val.;
 • Gegužės 5 d. - Motinos diena. Meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gegužės 19 d. vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Eucharistija 11.30 val.;
 • Birželis - Švč. Jėzaus Širdies garbinimo mėnuo. Eucharistija 18 val.;
 • Birželio 2 d. - Šeštinės ir Tėvo diena (laiminami tėvai). Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Birželio 9 d. - Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Eucharistija tik 10 val.  / Sekminių piligriminis žygis Vievis-Kazokiškės (Kazokiškėse - atlaidai);
 • Birželio 23 d. - Devintinės. Eucharistija tik 11 val. (vyks Evangelijų procesija);
 • Birželio 30 d. - Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Liepos 7 d. maldos popietė su dr. Brone Gudaityte;

 • Liepos 8-12 d. Vievio parapijos jaunimo stovykla "Pažink save" (Kazokiškėse);
 • Liepos 18-21 d. piligriminė-pažintinė kelionė į Lenkiją;
 • Liepos 28 d. - Šv. Onos (tituliniai) atlaidai. Bažnyčios vardo diena - parapijos šventė. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Rugpjūčio 2-4 d. Vievio parapijos bendruomenės (šeimų) savaitgalis Kazokiškėse;
 • Rugpjūčio 15 d. - Žolinė - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų diena. Eucharistija 10 val. (šventinami žolynai ir vaisiai; laiminamos šeimos ir vaikai);
 • Spalis - Rožinio mėnuo. Eucharistija švenčiama vakarais, 18 val.;
 • Spalio 6 d. (sekmadienį) 11 val. švęsime Marijos Rožinio Karalienės atlaidus;
 • Spalio 13 d. (sekmadienį) Eucharistijos metu 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas;
 • Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų pagerbimo diena. Eucharistija 10 ir 18 val. Po 18 val. šv. Mišių melsimės už mirusius artimuosius;
 • Lapkričio 2 d. Mirusiųjų pagerbimo diena (Vėlinės). Eucharistija 10 val. (eisime gedulinę procesiją) ir 18 val.;
 • Gruodžio 1 d. - Pirmasis Advento sekmadienis. Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčios. Eucharistija 22 val. (šventinama Prakartėlė);
 • Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Eucharistija 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. - Antroji Kalėdų diena. Eucharistija 10 val.;
 • Gruodžio 31 d. Padėkos už praėjusius metus šv. Mišios 22 val.;
 • 2020 m. sausio 24-25, 26 d. parapijos bendruomenės rekolekcijos Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilniuje).

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .