Kalendorius

Atnaujinta: 2019-06-05


Planuojame / numatome

 • Birželio 30 d. - Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Liepos 7 d. maldos popietė su dr. Brone Gudaityte;

 • Liepos 8-12 d. Vievio parapijos jaunimo stovykla "Pažink save" (Kazokiškėse);
 • Liepos 18-21 d. piligriminė-pažintinė kelionė į Lenkiją;
 • Liepos 28 d. - Šv. Onos (tituliniai) atlaidai. Bažnyčios vardo diena - parapijos šventė. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Rugpjūčio 2-4 d. Vievio parapijos bendruomenės (šeimų) savaitgalis Kazokiškėse;
 • Rugpjūčio 15 d. - Žolinė - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų diena. Eucharistija 10 val. (šventinami žolynai ir vaisiai; laiminamos šeimos ir vaikai);
 • Spalis - Rožinio mėnuo. Eucharistija švenčiama vakarais, 18 val.;
 • Spalio 6 d. (sekmadienį) 11 val. švęsime Marijos Rožinio Karalienės atlaidus;
 • Spalio 13 d. (sekmadienį) Eucharistijos metu 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas;
 • Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų pagerbimo diena. Eucharistija 10 ir 18 val. Po 18 val. šv. Mišių melsimės už mirusius artimuosius;
 • Lapkričio 2 d. Mirusiųjų pagerbimo diena (Vėlinės). Eucharistija 10 val. (eisime gedulinę procesiją) ir 18 val.;
 • Gruodžio 1 d. - Pirmasis Advento sekmadienis. Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčios. Eucharistija 22 val. (šventinama Prakartėlė);
 • Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Eucharistija 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. - Antroji Kalėdų diena. Eucharistija 10 val.;
 • Gruodžio 31 d. Padėkos už praėjusius metus šv. Mišios 22 val.;
 • 2020 m. sausio 24-25, 26 d. parapijos bendruomenės rekolekcijos Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilniuje).

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .