Kalendorius

Atnaujinta: 2019-02-07

Pirmadienis

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

Antradienis

18.30 val. Seminaras “Per juokus į geresnę santuoką” (2019 m. sausio 29 d. - kovo 5 d.)

Trečiadienis

18.45 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

Ketvirtadienis

18.00 val. Augame šlovinimo maldoje

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

19.00 val. Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą (spalio - gegužės mėn.)

Penktadienis

16.00 val. Mokomės groti gitara

18.45 val. Adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Jaunimo maldos grupės susitikimas (kiekvieno mėnesio paskutinįjį penktadienį)

Šeštadienis

15.30 val. Pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui programa

17.00 val. Šlovintojų ir patarnautojų pasiruošimas šv. Mišioms (bažnyčioje)

17.45 val. Katechezės vaikams

Sekmadienis

Po 10 val. šv. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

14.00-17.00 val. "Dievo Motinos komandos" susitikimas (kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį vis kitos šeimos namuose)

17-19 val. žaidžiame krepšinį (Vievio gimnazijos sporto salėje)


Planuojame / numatome

 • Kovo 4 d. (pirmadienį) - Šv. Kazimieras. Eucharistija 10 val.;
 • Kovo 6 d. - Pelenų diena (gavėnios pradžia). Eucharistija 10 val.;
 • Balandžio 14 d. - Verbos. Eucharistija 8.30, 10.00 ir 11.30 val. (šventinamos verbos). Verbų procesija 10 val. šv. Mišiose;
 • Balandžio 17 d. - Didysis Trečiadienis. Atgailos ir Sutaikinimo pamaldos 18 val.;
 • Balandžio 18 d. - Didysis Ketvirtadienis. Eucharistijos įsteigimas. Šv. Mišios - 18 val.;
 • Balandžio 19 d. - Didysis Penktadienis. Kristaus Kančios pamaldos 18 val.;
 • Balandžio 20 d. - Didysis Šeštadienis. Velykų vigilija prasidės 20 val. (šventinama ugnis, vanduo; Krikšto pažadų atnaujinimas; šventinami velykiniai valgiai);
 • Balandžio 21 d. Šv. Velykos - Viešpaties Prisikėlimo šventė. Šv. Mišios prasidės eucharistine procesija - 8 val.;
 • Gegužė - Švč. Mergelės Marijos pagerbimo mėnuo. Gegužinės pamaldos - 18 val.;
 • Gegužės 5 d. - Motinos diena. Meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gegužės 19 d. vaikų Pirmosios Komunijos šventė. Eucharistija 11.30 val.;
 • Birželis - Švč. Jėzaus Širdies garbinimo mėnuo. Eucharistija 18 val.;
 • Birželio 2 d. - Šeštinės ir Tėvo diena (laiminami tėvai). Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Birželio 9 d. - Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė. Eucharistija tik 10 val.  / Sekminių piligriminis žygis Vievis-Kazokiškės (Kazokiškėse - atlaidai);
 • Birželio 23 d. - Devintinės. Eucharistija tik 11 val. (vyks Evangelijų procesija);
 • Birželio 30 d. - Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Liepos 8-12 d. Vievio parapijos jaunimo stovykla "Pažink save" (Kazokiškėse);
 • Liepos 18-21 d. piligriminė-pažintinė kelionė į Lenkiją;
 • Liepos 28 d. - Šv. Onos (tituliniai) atlaidai. Bažnyčios vardo diena - parapijos šventė. Eucharistija tik 11 val. Mišių pradžioje - eucharistinė procesija;
 • Rugpjūčio 2-4 d. Vievio parapijos bendruomenės (šeimų) savaitgalis Kazokiškėse;
 • Rugpjūčio 15 d. - Žolinė - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų diena. Eucharistija 10 val. (šventinami žolynai ir vaisiai; laiminamos šeimos ir vaikai);
 • Spalis - Rožinio mėnuo. Eucharistija švenčiama vakarais, 18 val.;
 • Spalio 13 d. (sekmadienį) Eucharistijos metu 11.30 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas;
 • Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų pagerbimo diena. Eucharistija 10 ir 18 val. Po 18 val. šv. Mišių melsimės už mirusius artimuosius;
 • Lapkričio 2 d. Mirusiųjų pagerbimo diena (Vėlinės). Eucharistija 10 val. (eisime gedulinę procesiją) ir 18 val.;
 • Gruodžio 1 d. - Pirmasis Advento sekmadienis. Eucharistija 10.00 ir 11.30 val.;
 • Gruodžio 24 d. - Šv. Kūčios. Eucharistija 22 val. (šventinama Prakartėlė);
 • Gruodžio 25 d. - Šv. Kalėdos. Eucharistija 11.30 val.;
 • Gruodžio 26 d. - Antroji Kalėdų diena. Eucharistija 10 val.;
 • Gruodžio 31 d. Padėkos už praėjusius metus šv. Mišios 22 val.;
 • 2020 m. sausio 24-25, 26 d. parapijos bendruomenės rekolekcijos Trinapolio rekolekcijų namuose (Vilniuje).

Išmeskite tinklus valksmui. (Lk 5, 4)

 .