Kviečiame aplankyti Lietuvos Respublikos Seimo rūmus

  • Kovo 10 d. (šeštadienį) 9 val. išvykstame nuo parapijos namų;
  • Ekskursijos pradžia - 10 val. (trukmė apie 2 val.);
  • Lankytojai į Seimą patenka pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jeigu pasikeistų Jūsų planai ir vykti negalėtumėte, neatidėliodami praneškite kun. Povilui.

**


Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .