Šeimų savaitgalio data

Renginys vyks Kazokiškėse.

Prašome anketoje pažymėti vieną ar kelis Jums tinkamus laikus.


*


Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .