Bažnyčia yra keliaujanti bendruomenė, sukurta Viešpaties ir visada Jo ugdoma.

Kviečiame keliauti, augti ir atsinaujinti kartu.

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .