Viešpats, mano Dievas, apšviečia mano tamsą. (Ps 18, 29)

 .