Tvarkomės

Mūsų parapijos bendruomenės namai yra ta vieta, kur susitinkam dėl Tikėjimo. Čia mokomės pažinti Dievą ir mylėti artimą. Šių namų jaukumas priklauso ir nuo to, kaip šią meilę parodome juos prižiūrėdami. 

Kviečiame maldos grupių atsakinguosius asmenis kassavaitinių susitikimų metu rūpintis mūsų namų švara ir tvarka. Vadovaukimės meile: palikime gražiau negu radome.

Kviečiame konkrečiam artimo meilės darbui bent kartą per mėnesį tvarkant parapijos bendruomenės namus ir aplinką, kad visiems būtų malonu užeiti ir būti. 

Atsakomybė: Kristina Ragavičienė

Bendruomenė

Birželio 15 d. (šeštadienį) 10.00 val.

Jaunimas

Antradieniais 16.00 val.

Liepos 23 d.

Rugpjūčio 27 d.

Rugsėjo 24 d.

 .