Tvarkomės

Mūsų parapijos bendruomenės namai yra ta vieta, kur susitinkam dėl Tikėjimo. Čia mokomės pažinti Dievą ir mylėti artimą. Šių namų jaukumas priklauso ir nuo to, kaip šią meilę parodome juos prižiūrėdami. 

Kviečiame maldos grupių atsakinguosius asmenis kassavaitinių susitikimų metu rūpintis mūsų namų švara ir tvarka. Vadovaukimės meile: palikime gražiau negu radome.

Kviečiame konkrečiam artimo meilės darbui bent kartą per mėnesį tvarkant parapijos bendruomenės namus ir aplinką, kad visiems būtų malonu užeiti ir būti. 

Atsakomybė: Kristina Ragavičienė

Bendruomenė

Antradieniais 18.30 val.

Kovo 12 d.

Balandžio 8 d. (pirmadienis)

Gegužės 8 d. (trečiadienis)

Birželio 4 d.

Liepos 9 d. 

Rugpjūčio 6 d.

Rugsėjo 10 d.

Jaunimas

Antradieniais 16.00 val.

Kovo 26 d.

Balandžio 16 d.

Gegužės 21 d.

Birželio 18 d.

Liepos 23 d.

Rugpjūčio 27 d.

Rugsėjo 24 d.

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .