Lektoriai

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

Šeštadienių vakarais Dievo žodį skelbia parapijos jaunimas.

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 10 ir 11.30 val. Mišiose bei švenčių dienomis:

Asta Stoškuvienė
Daiva Urbonavičiūtė
Giedrė Tartėnienė
Gintaras Jančiauskas
Janina Araneckienė

Jovita Apanavičienė
Jūratė ŠIRKIENĖ
Kotryna Tamaševičienė
KRISTINA RAGAVIČIENĖ
MINDAUGAS BUJA

Mindaugas Stoškus
MONIKA GUMBYTĖ
Nerijus Žilionis
Neringa Tumasonienė
Regina Šimulevič

Ričardas Pranukevičius
Saulius Kinderevičius
Valdas Cibulskas
Vilma Gumbienė

2020-12-31, Padėka už 2020 metus
22.00 val. Asta / Mindaugas
 
2021-01-01, Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
11.30 val. Daiva / Ričardas
 
2021-01-03, II Sekmadienis po Kalėdų
10.00 val. Gintaras / Janina
11.30 val. Giedrė / Vilma
 
2021-01-10, Kristaus Krikštas
10.00 val. Jūratė / Kristina
11.30 val. Jovita / Kotryna
 
2021-01-17, II Eilinis sekmadienis
10.00 val. Nerijus / Neringa
11.30 val. Mindaugas B. / Monika
 
2021-01-24, III Eilinis sekmadienis
10.00 val. Valdas / Saulius
11.30 val. Daiva / Ričardas
 
2021-01-31, IV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Vilma / Jovita
 
2021-02-07, V Eilinis sekmadienis
10.00 val. Kristina / Gintaras
11.30 val. Monika / Giedrė
 
2021-02-14, VI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Jūratė
11.30 val. Kotryna / Mindaugas B.
 
2021-02-21, I Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Nerijus / Saulius
11.30 val. Daiva / Ričardas
 
2021-02-28, II Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Neringa / Valdas
11.30 val. Giedrė / Mindaugas B.
 
2021-03-07, III Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Vilma / Kotryna
 
2021-03-14, IV Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Kristina / Janina
11.30 val. Monika / Neringa
 
2021-03-21, V Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Jūratė
11.30 val. Valdas / Nerijus
 
2021-03-28, Verbų sekmadienis
8.30 val. Regina / Jovita
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Daiva / Ričardas
 
2021-04-01, Didysis ketvirtadienis
18.00 val.  Jovita / Giedrė
 
2021-04-02, Didysis penktadienis
18.00 val. Mindaugas b. / Janina
 
2021-04-03, Velyknaktis
20.00 val. Gintaras, Vilma, Saulius, Neringa
 
2021-04-04, Velykos
8.00 val. Asta / Mindaugas

 .