Bažnyčios puošimas

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Kviečiame visus dalintis darbu ir gėlynų gėrybėmis.

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .