Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 20 tikinčiųjų (1 grupelė).

Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .