2019

Maldos grupės

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .