Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

2018.03.30

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .