Kristaus Kančios minėjimo pamaldos

2018.03.30

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .