Katechezė "Nuodėmė ir malonė"

2018.01.30

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .