Katechezė "Nuodėmė ir malonė"

2018.01.30

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .