Katechezė "Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime"

2017.11.14

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .