Katechezė "Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime"

2017.11.14

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .