Eucharistija ir ikonų šventinimas

2017.11.04

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .