Katechezė "Ką ir kaip mes tikime?"

2017.10.17

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .