Katechezė "Ką ir kaip mes tikime?"

2017.10.17

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .