Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų aplankymas Kaišiadorių katedroje

2017.07.05

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .