Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų aplankymas Kaišiadorių katedroje

2017.07.05

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .