Teofiliaus Matulionio sarkofago pagerbimas

2017.06.24

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .