Teofiliaus Matulionio sarkofago pagerbimas

2017.06.24

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .