Kryžiaus kelias

2017.03.17

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .