Šlovinimas Panevėžio katedroje

2017.03.04

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .