Šlovinimas šv. Ignoto bažnyčioje

2015.12.16

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .