Prakartėlė

2014.12.22

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .