Prakartėlė

2014.12.22

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .