Malda Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje 

(palaimintojo Teofiliaus koplyčioje)

2018.12.09

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .