Malda Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje 

(palaimintojo Teofiliaus koplyčioje)

2018.12.09

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .