Naujų sutvirtinamųjų sutikimas

2018.10.13

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .