Piligriminė-pažintinė kelionė į Videniškes 

2018.09.09

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .