Jaunimo šlovinimas Pivašiūnuose

2018-08-17

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .