Jaunimo šlovinimas Pivašiūnuose

2018-08-17

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .