Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimas šv. Jurgio bažnyčioje (Kaune)

2018.06.21

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .