Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimas šv. Jurgio bažnyčioje (Kaune)

2018.06.21

Linksminkis ir džiaukis, nes Viešpats padarė didelių dalykų. (Jl 2, 21)

 .