Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir šlovinimas šv. Jurgio bažnyčioje (Kaune)

2018.06.21

Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. (Lk 11, 28)

 .