2019

Dvasiniai skaitymai

Sukurk man tyrą širdį, Dieve. (Ps 51, 12)

 .