Lektoriai

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

Šeštadienių vakarais Dievo žodį skelbia parapijos jaunimas.

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 10 ir 11.30 val. Mišiose bei švenčių dienomis:

Asta Stoškuvienė
Daiva Urbonavičiūtė
Giedrė Tartėnienė
Gintaras Jančiauskas
Janina Araneckienė
Jovita Apanavičienė
Jūratė Kučinskienė
Jūratė Širkienė
Kotryna Reklaitytė
Kristina Ragavičienė
Laima Lapinskienė
Mindaugas Stoškus
Nerijus Žilionis
Neringa Tumasonienė
Oksana Seletienė
Regina Šimulevič
Ričardas Pranukevičius
Saulius Kinderevičius

2018-02-18, I Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Regina / Janina
11.30 val. Jovita / Jūratė K.
2018-02-25, II Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Kristina / Laima
11.30 val. Kotryna / Neringa
2018-03-04, III Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Oksana / Saulius
11.30 val. Giedrė / Daiva
2018-03-11, IV Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Nerijus / Jūratė Š.
11.30 val. Jūratė K. / Mindaugas
2018-03-18, V Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Regina / Asta
11.30 val. Ričardas / Jovita
2018-03-25, Verbų sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Janina
11.30 val. Giedrė / Saulius
2018-03-29, Didysis Ketvirtadienis
18.00 val. Jūratė K. / Saulius
2018-03-30, Didysis Penktadienis
19.00 val. Laima / Oksana
2018-03-31, Velyknaktis
20.00 val. Mindaugas / Asta / Neringa / Kristina
2018-04-01, Velykos
8.00 val. Giedrė / Jovita
2018-04-08, Atvelykis
10.00 val. Nerijus / Jūratė Š.
11.30 val. Daiva / Ričardas
2018-04-15, III Velykų sekmadienis
10.00 val. Regina / Laima
11.30 val. Gintaras / Neringa
2018-04-22, IV Velykų sekmadienis
10.00 val. Oksana / Kotryna
11.30 val. Saulius / Jūratė K.
2018-04-29, V Velykų sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Nerijus / Giedrė
2018-05-06, VI Velykų sekmadienis
10.00 val. Janina / Jovita
11.30 val. Neringa / Kotryna
2018-05-13, Šeštinės
10.00 val. Jūratė Š. / Regina
11.30 val. Ričardas / Daiva
2018-05-20, Sekminės
10.00 val. Giedrė / Laima
2018-05-27, Švč. Trejybė
10.00 val. Gintaras / Saulius
11.30 val. Jūratė K. / Nerijus
2018-06-03, Devintinės
11.00 val. Regina / Oksana
2018-06-10, X Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Daiva / Ričardas
2018-06-17, XI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Kristina
11.30 val. Neringa / Nerijus
2018-06-24, Šv. Jonas Krikštytojas
10.00 val. Jūratė Š. / Jūratė K.
11.30 val. Daiva / Mindaugas
2018-07-01, Šv. Petras ir Paulius, apaštalai
11.00 val. Ričardas / Asta
2018-07-08, XIV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Regina / Jovita
11.30 val. Gintaras / Giedrė
2018-07-15, XV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė K. / Laima
11.30 val. Saulius / Nerijus
2018-07-22, XVI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Regina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2018-07-29, Šv. Ona
11.00 val. Kotryna / Gintaras
2018-08-05, XVIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Kristina
11.30 val. Giedrė / Jovita
2018-08-12, XIX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Saulius / Neringa
2018-08-15, Žolinė
10.00 val. Oksana / Jūratė K.
2018-08-19, XX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Regina / Kotryna
11.30 val. Jūratė Š. / Nerijus
2018-08-26, XXI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Kristina / Laima
11.30 val. Ričardas / Daiva
2018-09-02, XXII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Neringa
11.30 val. Jovita / Giedrė
2018-09-09, XXIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Jūratė Š. / Nerijus
2018-09-16, XXIV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė K. / Kristina
11.30 val. Kotryna / Neringa
2018-09-23, XXV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Laima / Oksana
11.30 val. Saulius / Giedrė
2018-09-30, XXVI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Regina
11.30 val. Ričardas / Daiva
2018-10-07, Rožinio Švč. Mergelė Marija
11.00 val. Kristina / Gintaras
2018-10-14, XXVIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Nerijus / Jovita
11.30 val. Giedrė / Jūratė Š.
2018-10-21, XXIX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Regina / Kotryna
11.30 val. Jūratė K. / Gintaras
2018-10-28, XXX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Saulius / Jovita
2018-11-01, Visi šventieji
10.00 val. Oksana / Kristina
2018-11-02, Mirusiųjų paminėjimo diena
10.00 val. Giedrė / Laima
18.00 val. Neringa / Jovita
10.00 val. Janina / Regina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2018-11-11, XXXII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Jūratė Š. / Jūratė K.
2018-11-18, XXXIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Nerijus / Kotryna
11.30 val. Neringa / Gintaras
2018-11-25, Kristus Karalius
10.00 val. Oksana / Janina
11.30 val. Laima / Saulius
2018-12-02, I Advento sekmadienis
10.00 val. Regina / Jovita
11.30 val. Daiva / Ričardas
2018-12-09, II Advento sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Nerijus / Jūratė Š.
2018-12-16, III Advento sekmadienis
10.00 val. Jovita / Kotryna
11.30 val. Giedrė / Neringa
2018-12-23, IV Advento sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Kristina
11.30 val. Ričardas / Daiva
2018-12-24, Šv. Kūčios
22.00 val. Jaunimas
2018-12-25, Šv. Kalėdos
11.30 val. Mindaugas / Asta
2018-12-30, Šventoji Šeima
10.00 val. Jūratė K. / Oksana
11.30 val. Giedrė / Nerijus
Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! (Mk 1, 15)

 .