Lektoriai

Dievo Žodžio skelbimas - pagrindinė Bažnyčios tarnystė.

Šeštadienių vakarais Dievo žodį skelbia parapijos jaunimas.

Lektoriai ir jų tarnystės laikas sekmadienių 10 ir 11.30 val. Mišiose bei švenčių dienomis:

Asta Stoškuvienė
Daiva Urbonavičiūtė
Giedrė Tartėnienė
Gintaras Jančiauskas
Janina Araneckienė
Jovita Apanavičienė
Jūratė Kučinskienė
Jūratė Širkienė
Kotryna Reklaitytė
Kristina Ragavičienė
Laima Lapinskienė
Mindaugas Stoškus
Nerijus Žilionis
Neringa Tumasonienė
Oksana Seletienė
Regina Šimulevič
Ričardas Pranukevičius
Saulius Kinderevičius

2018-12-09, II Advento sekmadienis
10.00 val. Asta / Mindaugas
11.30 val. Nerijus / Jūratė Š.
2018-12-16, III Advento sekmadienis
10.00 val. Jovita / Kotryna
11.30 val. Giedrė / Neringa
2018-12-23, IV Advento sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Kristina
11.30 val. Ričardas / Daiva
2018-12-24, Šv. Kūčios
22.00 val. Jaunimas
2018-12-25, Šv. Kalėdos
11.30 val. Mindaugas / Asta
2018-12-30, Šventoji Šeima
10.00 val. Jūratė K. / Oksana
11.30 val. Giedrė / Nerijus
2018-12-31, Padėka už 2018 metus
22.00 val. Neringa / Giedrė
2019-01-01, Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
10.00 val. Mindaugas / Asta
2019-01-06, Trys Karaliai
10.00 val. Kristina / Oksana
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-01-13, Viešpaties Krikštas 
10.00 val. Janina / Regina
11.30 val. Giedrė / Jovita
2019-01-20, II Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Gintaras / Saulius
2019-01-27, III Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė K. / Laima 
11.30 val. Kotryna / Neringa
2019-02-03, IV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Nerijus
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-02-10, V Eilinis sekmadienis
10.00 val. Kristina / Janina
11.30 val. Giedrė / Gintaras
2019-02-17, VI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Oksana / Regina
11.30 val. Jūratė K. / Nerijus
2019-02-24, VII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Saulius /Jovita
2019-03-03, VIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Kotryna
11.30 val. Neringa / Laima
2019-03-10, I Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Kristina / Regina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-03-17, II Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Oksana / Janina
11.30 val. Giedrė / Kotryna
2019-03-24, III Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Jūratė K. / Saulius
2019-03-31, IV Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Nerijus
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-04-07, V Gavėnios sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Neringa
11.30 val. Jovita / Laima
2019-04-14, Verbų sekmadienis
10.00 val. Oksana / Regina
11.30 val. Giedrė / Nerijus
2019-04-18, Didysis Ketvirtadienis
18.00 val. Mindaugas / Asta
2019-04-19, Didysis Penktadienis
19.00 val. Nerijus, Laima
2019-04-20, Velyknaktis 
20.00 val. Gintaras, Saulius, Jovita, Neringa
2019-04-21, Velykos
8.00 val. Mindaugas / Asta
2019-04-28, Atvelykis
10.00 val. Regina, Jūratė K.
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-05-05, III Velykų sekmadienis
10.00 val. Kristina / Jūratė Š.
11.30 val. Gintaras / Kotryna
2019-05-12, IV Velykų sekmadienis
10.00 val. Janina / Saulius
11.30 val. Neringa / Jūratė K.
2019-05-19, V Velykų sekmadienis 
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Jovita / Giedrė (Pirmoji Šv. Komunija)
2019-05-26, VI Velykų sekmadienis
10.00 val. Kristina / Janina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-06-02, Šeštinės
10.00 val. Oksana, Nerijus
11.30 val. Giedrė, Kotryna
2019-06-09, Sekminės
10.00 val. Regina / Saulius
2019-06-16, Švč. Trejybė
10.00 val. Oksana / Jūratė Š.
11.30 val. Laima / Jovita
2019-06-23, Devintinės
11.00 val. Saulius, Neringa
2019-06-30, Šv. Petras ir Paulius, apaštalai
11.00 val. Mindaugas / Asta
2019-07-07, XIV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Regina / Jovita
11.30 val. Giedrė / Neringa
2019-07-14, XV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Laima
11.30 val. Kotryna / Jūratė K.
2019-07-21, XVI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Kristina / Oksana
11.30 val. Saulius / Nerijus
2019-07-28, Šv. Ona
11.00 val. Daiva / Ričardas
2019-08-04, XVIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Regina
11.30 val. Giedrė / Jovita
2019-08-11, XIX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Gintaras / Saulius
2019-08-15, Žolinė
10.00 val. Oksana / Jovita
2019-08-18, XX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Nerijus
11.30 val. Kotryna / Neringa
2019-08-25, XXI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė K. / Laima
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-09-01, XXII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Kristina / Janina
11.30 val. Giedrė / Nerijus
2019-09-08, Švč. Mergelės Marijos Gimimas
10.00 val. Oksana / Regina
11.30 val. Jūratė K. / Gintaras
2019-09-15, XXIV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Kotryna
11.30 val. Saulius / Jovita
2019-09-22, XXV Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Neringa / Laima
2019-09-29, XXVI Eilinis sekmadienis 
10.00 val. Kristina / Regina
11.30 val. Jaunimas (Sutvirtinimo sakramentas)
2019-10-06, Rožinio Švč. Mergelė Marija
10.00 val. Oksana / Janina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-10-13, XXVIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Giedrė / Kotryna
2019-10-20, XXIX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Neringa
11.30 val. Jūratė K. / Saulius
2019-10-27, XXX Eilinis sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Nerijus
11.30 val. Jovita / Laima
2019-11-01, Visi šventieji
10.00 val. Giedrė / Kotryna
2019-11-02, Mirusiųjų paminėjimo diena
10.00 val. Saulius / Jūratė K.
18.00 val. Mindaugas / Asta
2019-11-03, XXXI Eilinis sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Kristina
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-11-10, XXXII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Oksana / Regina
11.30 val. Giedrė / Nerijus
2019-11-17, XXXIII Eilinis sekmadienis
10.00 val. Janina / Saulius
11.30 val. Gintaras / Kotryna
2019-11-24, Kristus Karalius
10.00 val. Mindaugas / Asta
11.30 val. Neringa / Jūratė K.
2019-12-01, I Advento sekmadienis
10.00 val. Regina / Jovita
11.30 val. Daiva / Ričardas
2019-12-08, II Advento sekmadienis
10.00 val. Gintaras / Laima
11.30 val. Kotryna / Jūratė K.
2019-12-15, III Advento sekmadienis
10.00 val. Jūratė Š. / Saulius
11.30 val. Jovita / Nerijus
2019-12-22, IV Advento sekmadienis
10.00 val. Janina / Kristina
11.30 val. Kotryna / Neringa
2019-12-24, Šv. Kūčios
22.00 val. Jaunimas
2019-12-25, Šv. Kalėdos
11.30 val. Jovita / Saulius
2019-12-29, Šventoji šeima
10.00 val. Oksana / Janina
11.30 val. Giedrė / Laima
2019-12-31, Padėka už 2019 metus
22.00 val. Nerijus / Saulius
Visą laiką budėkite ir melskitės. (Lk 21, 36)

 .