Bažnyčios puošimas

Puošiame Viešpaties altorių Bažnyčios iškilmėms ir šventėms. Kviečiame visus dalintis darbu ir gėlynų gėrybėmis.

Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus. (Mk 11, 24)

 .