Tėvelių, kurių vaikai ruošiasi Eucharistijos ir Atgailos sakramentams, dėmesiui

Nuo spalio 31 d. (šeštadieniais) 17.15 val. parapijos namuose (Vilniaus g. 40) - vaikų katechezės (sąmoningo tikėjimo ugdymas bendruomenėje). Tėveliai laukiami bažnyčioje 17.30 val. katechezėje ir šv. Mišiose.

Katechezės vaikams parapijos namuose vyksta kas antrą šeštadienį. Tą šeštadienį, kai vaikų katechezės nevyks, tėveliai su vaikais laukiami bažnyčioje 17.30 val. katechezėje ir šv. Mišiose. Katechezės tėvams vyks nuo spalio 24 d.

Katechezės vaikams parapijos namuose

Spalio 31 d.

Lapkričio 14, 28 d.

Gruodžio 12, 19 d.

Sausio 9, 16, 30 d.

Vasario 13, 27 d.

Kovo 13, 27 d.

Balandžio 10, 24 d.

Gegužės 8, (15) d.

Pirmosios Komunijos šventė numatoma 2021 m. gegužės 23 d.

 .