Sakramentai

Viso liturginio Bažnyčios gyvenimo centras yra Eucharistinė auka ir sakramentai. Be sakramentų nėra Bažnyčios ir be Bažnyčios nėra sakramentų. Bendruomenėje (Bažnyčioje) švenčiame sakramentus kaip dangiškos vienybės su Dievu ilgesį ir ženklą. Ruošiamės tinkamai ir vertai priimti Dievo malonės dovanas ir jomis dalintis, kad Viešpats pašventintų mūsų, Dievo vaikų gyvenimą.

 .