Temos

1. Ką ir kaip mes tikime?

2. Malda

3. Ikonų gaminimas

4. Egzorcizmas ir kiti maldavimai

5. Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

6. Sakramentai

7. Šventumas ir pamaldumas

8. Eucharistija

9. Nepatogūs klausimai

10. Bendruomenė

Klausimai diskusijai

1. Ką ir kaip mes tikime?

1. Pasidalinkite apie savo tikėjimą.

2. Kaip galėčiau atsinaujinti Tikėjime?

2. Malda

1. Kaip atrodo Jūsų maldos gyvenimas. Ar esate patyrę, kad Jūsų malda buvo išklausyta?

2. Kokia krikščioniškos maldos esmė?

3. Ikonų gaminimas

1. Kaip jaučiatės patys pasigaminę ikoną? Ar jau numatėte jai vietą savo namuose?

4. Egzorcizmas ir kiti maldavimai

1. Ar tikite antgamtiniais reiškiniais, okultiniais dalykais, mistiniais prietarais?

2. Kas Jums yra velnias? Kaip velnias gundo kasdienybėje?

5. Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

1. Ar skaitote ir kaip sekasi skaityti Dievo žodį?

2. Ar tikite, kad Dievo Žodis turi galios Jūsų gyvenimui?

6. Sakramentai

1. Kas Jums yra Jėzus?

2. Ar / ir kokius Sakramentus švenčiate?

7. Šventumas ir pamaldumas

1. Ar Dievas Jums labiau siejasi su meile, ar su baime? 

2. Ar nebijote keistis?

8. Eucharistija

1. Pasidalinkite apie savo Pirmąją Komuniją. 

2. Kas labiausiai trukdo priimti Šv. Komuniją Mišių metu?

9. Nepatogūs klausimai

1. Pati stipriausia kurso patirtis. Koks didžiausias atradimas per pastarąsias savaites?

10. Bendruomenė

1. Ar atpažinote parapijoje gyvą tikėjimo Bendruomenę?

2. Kaip save matote šioje Bendruomenėje?

Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus. (Mk 11, 24)

 .