Temos

1. Tikėjimas ir malda

2. Ikonų gaminimas

3. Dvasingumo paieškos

4. Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

5. Sakramentai

6. Šventumas ir pamaldumas

7. Eucharistija

8. Atgailos sakramentas

9. Bendruomenė

Klausimai diskusijai

1. Tikėjimas ir malda

1. Pasidalinkite apie savo tikėjimą ir maldą.

2. Kokia krikščioniškos maldos esmė?

2. Ikonų gaminimas

1. Kaip jaučiatės patys pasigaminę ikoną? Ar jau numatėte jai vietą savo namuose?

3. Dvasingumo paieškos

1. Ar tikite antgamtiniais reiškiniais, okultiniais dalykais, mistiniais prietarais?

2. Kas Jums yra velnias? Kaip velnias gundo kasdienybėje?

4. Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

1. Ar skaitote ir kaip sekasi skaityti Dievo žodį?

2. Ar tikite, kad Dievo Žodis turi galios Jūsų gyvenimui?

5. Sakramentai

1. Kas Jums yra Jėzus?

2. Ar / ir kokius Sakramentus švenčiate?

6. Šventumas ir pamaldumas

1. Ar Dievas Jums labiau siejasi su meile, ar su baime? 

2. Ar nebijote keistis?

7. Eucharistija

1. Pasidalinkite apie savo Pirmąją Komuniją. 

2. Kas labiausiai trukdo priimti Šv. Komuniją Mišių metu?

8. Atgailos sakramentas

1. Pasidalinkite savo Išpažinties patirtimi.

2. Ar išgyvenate Sutaikinimo sakramentą kaip sugrįžimą į Bažnyčią?

9. Bendruomenė

1. Ar atpažinote parapijoje gyvą tikėjimo Bendruomenę?

2. Kaip save matote šioje Bendruomenėje?

Linksminkis ir džiaukis, nes Viešpats padarė didelių dalykų. (Jl 2, 21)

 .