Mokymų kalendorius (2018)

Paspaudę ant temos pavadinimo, galite atsisiųsti / perklausyti mokymo garso įrašą.

TIKĖJIMAS IR MALDA

Spalio 23 d.

Veda: kun. Algirdas Šimkus

Liudija: Mindaugas S. ir Asta S.

IKONŲ GAMINIMAS

Spalio 30 d.

Veda: kun. Laurynas Visockas

Liudija: Nerijus Ž. ir Vaida D.

DVASINGUMO PAIEŠKOS

Lapkričio 6 d.

Veda: sesuo Dovyda Milda Jaugelytė LSSC

Liudija: Vaiva S. ir Vilma G.

ŠVENTASIS RAŠTAS (1) ŠVentasis RAŠTAS (2)

Lapkričio 13 d.

Veda: kun. Mozė Mitkevičius

Liudija:  Alma R. ir Janina A.

SAKRAMENTAI

Lapkričio 20 d.

Veda: VDU KTF dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius

Liudija: Giedrė T. ir Jovita A.

ŠVENTUMAS IR PAMALDUMAS

Lapkričio 27 d.

Veda: sesuo Jokūba Norkevičiūtė OSB

Liudija: Saulius K. ir Kristina R.

EUCHARISTIJA

Gruodžio 4 d.

Veda: sesuo Monika Teresė CSJ

Liudija: Ričardas P. ir Daiva U.

ATGAILOS SAKRAMENTAS

Gruodžio 11 d.

Veda: Antanas Šalaševičius (katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys")

Liudija: Oksana S. ir Neringa T.

BENDRUOMENĖ

Gruodžio 18 d.

Veda: kun. dr. Gediminas Jankūnas

Liudija: Gintaras J. ir Jūratė U.

Viešpats, mano Dievas, apšviečia mano tamsą. (Ps 18, 29)

 .