Mokymai (2019-2020)

Tikėjimas ir malda

2019-11-05

Mokymas: sesuo Dovyda Milda Jaugelytė LSSC

Liudijimas: Mindaugas S.

Ikonų gaminimas

2019-11-12

Mokymas: Dovilė Talačkaitė

Liudijimas: Valdas C.

Dvasingumo paieškos

2019-11-19

Mokymas: kun. teol. dr. Ramūnas Norkus

Liudijimas: Jūratė B.

Šventasis Raštas / Dievo Žodis mano gyvenime

2019-11-26

Mokymas: diak. dr. Benas Ulevičius

Liudijimas: Saulius K.

Sakramentai

2019-12-03

Mokymas: Antanas Šalaševičius (katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys")

Liudijimas: Asta M.

Atgailos sakramentas

2019-12-10

Mokymas: VDU KTF dėstytojas dr. Artūras Lukaševičius

Liudijimas: Gintaras J.

Eucharistija

2019-12-17

Mokymas: sesuo Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ

Liudijimas: Giedrė T.

Šventumas ir pamaldumas

2020-01-07

Mokymas: sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

Liudijimas: Alma R.

Bendruomenė

2020-01-14

Mokymas: kun. Artūras Kazlauskas

Liudijimas: Vaiva S.

 .