Malonė ir Gyvenimas

Malonė yra Dievo dovana, kuri išskleidžia mūsų gyvenimą.

Dievo vaiko gyvenimas prasideda Krikštu. Mes, krikščionys, galime išgyventi savo krikščioniškąjį pašaukimą, tai yra, patirti tai, ką reiškia būti Dievo vaiku, šeimoje - Bažnyčios bendruomenėje. Svarbiau yra tai, ką Dievas padaro, ne mes patys (plg. Ps 127), todėl šis kursas yra vieta dalintis ir atsiverti - mokytis priimti kitą, augti į Bendruomenę.

Kiekvienas esame atpirkti brangiu Krauju (plg.1 Pt 1, 18-19), tačiau išganymui reikia ir mūsų pastangų. Leiskimės malonės auginami - klausantis, klausiant, prisimenant ir atrandant dalykus, kuriuos galbūt pamiršome, kurie galbūt buvo tapę nesvarbūs - kad tikėjimu būtų gyvenama.

 .