Užtarimo malda 

"Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta." (Jn 15, 7) 

Kasdieną meldžiamės vieni kitų intencijomis. Kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val. parapijos namuose kartu meldžiamės Valandų liturgiją. 

Vienykimės maldoje!


*

*

*

Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią, ir tikrai taip bus. (Mk 11, 24)

 .