Jaunimo maldos grupė

Bažnyčios stiprybė - tikinčiųjų bendrystė vienoje Dvasioje. 

Kasdieną meldžiamės Gailestingumo vainikėlį vieni kitų intencijomis. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, 20.00 val., po Švenčiausiojo Sakramento adoracijos susitinkame parapijos namuose bendrai maldai ir pasidalijimui.

Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! (Mk 1, 15)

 .