Gyvasis Rožinis

Gyvasis Rožinis Vievio parapijoje jungia 60 tikinčiųjų (3 grupelės). Grupelės nariai kiekvieną dieną meldžiasi po vieną Rožinio slėpinį Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos intencijomis.

Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija! (Mk 1, 15)

 .