ALFA kursas

Alfa kursas kviečia asmeniškiau susipažinti su krikščionybe, gilinti savo tikėjimą ir rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Jėzaus asmenyje. Tai 10-11 savaičių kursas apie pamatines tikėjimo tiesas tikintiems, pradedantiems, netikintiems…

Alfa kursas 1977 m. pradėtas vesti Anglikonų Bažnyčioje naujai pakrikštytiesiems. 1990 m. kurso vedimą perėmė ir jo medžiagą Bažnyčios nelankantiems žmonėms pritaikė buvęs teisininkas Nicky Gumbel. Šiuo metu kursas yra išverstas į 112 kalbų. Katalikų Bažnyčia perėmė ir pritaikė programą Katalikų Bažnyčios mokyme. Lietuvoje pirmą kartą Alfa kursas pravestas 2002 m.

Be abejo, kursas atsako į pagrindinius klausimus apie tikėjimą: kas yra Jėzus, kodėl Jis mirė ir t.t., tačiau kurso esmė yra ne tiek žinios, kiek mėginimas sau atsakyti, kokią įtaką žinios daro mano gyvenime? Čia dalijamasi mintimis, galima laisvai išreikšti savo nuomonę, ieškoma atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Keliant klausimus, tiek teorinius, tiek praktinius, yra lengviau suprasti, kuo tikima ir kokie esmingi gyvenimui yra tie klausimai, randama bendraminčių, mezgasi bendruomenė. Alfa kursas skirtas visiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

“Alfa kursas gali būti puiki proga atrasti, kad tikras tikėjimas nėra lyg gerai išmokta pamoka, o iš tiesų atitinka tiesos, nuoširdumo, nuoseklumo reikalavimus. Kad tie reikalavimai yra net labai sveiki kriterijai norint įvertinti savo tikėjimą.” (Br. Marcas-Antoine OP)

 .