Gavėnia

Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui. (Kol 3, 17)

Eucharistija švenčiama

Pirmadienį - Ketvirtadienį 8.30 val.
Penktadienį 18.00 val.
Šeštadienį 9.30 val. ir 18.00 val.
Sekmadienį 10.00 val. ir 11.30 val.

Pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir 10.00 val. 

Gegužės, birželio ir spalio mėn. šiokiadieniais 18.00 val.

Eucharistinio Jėzaus adoracija

Kiekvieną penktadienį po vakarinių šventųjų Mišių 

~ 18.45-19.45 val. garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą!

Šv. Mišios už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, ir Jūsų   čia įrašytomis   intencijomis aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį 18 val. Tikėjimo ir vilties dovanomis Viešpats tesustiprina tuos, kuriems paruošė ypatingą kelią...

VPB 2017

 .