2017

eilinis laikas

Eucharistija švenčiama

Pirmadienį - Ketvirtadienį 8.30 val.

Penktadienį 18.00 val.

Šeštadienį 9.30 val. ir 18.00 val.

Sekmadienį 10.00 val. ir 11.30 val.


Pirmaisiais mėnesių penktadieniais ir 10.00 val.

Gegužės, birželio ir spalio mėn. šiokiadieniais 18.00 val.

Eucharistinė adoracija

Kiekvieną penktadienį po vakarinių šv. Mišių

~ 18.45-19.45 val. garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą!

Šv. Mišios už šeimas, negalinčias susilaukti vaikų, ir Jūsų  čia įrašytomis  intencijomis aukojamos kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį 18 val. Tikėjimo ir vilties dovanomis Viešpats tesustiprina tuos, kuriems paruošė ypatingą kelią...

Ženkite prie Viešpaties, gyvojo akmens. (1 Pt 2, 4)

 .