"Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones." (Mt 28, 19)

Šv. Mišių transliacijos: 

  • Gegužės 31 d. 12.00 val. šv. Mišių transliacija iš Kazokiškių;

  • Nuo birželio 7 d. šv. Mišių transliacijos iš Vievio bažnyčios - sekmadieniais 10.00 val.

Apie laikyseną stebint šv. Mišių transliaciją namuose

Stebint šventųjų Mišių transliaciją, svarbiausias dalykas yra nusiteikimas - troškimas melstis kartu su gyvąja Kristaus bendruomene. 

Nepamiršti intencijos - melstis ne tik už save, bet ir už kitus. Jei tik yra galimybė, derėtų susirinkti visai šeimai.

Geriausia, ir patariama, elgtis taip, kaip įprastai elgiamasi per Mišias bažnyčioje: reikiamu laiku stotis, klauptis, atliepti, pagarbiai, sutelkus dėmesį į tai, kas vyksta, neužsiimant jokias kitais namų reikalais: atminti, jog ne tiesiog laidą stebime, o dalyvaujame gyvosios Bažnyčios maldoje.


Imantis prevencinių priemonių dėl koronaviruso plitimo, Lietuvos vyskupai yra paskelbę, kad šiuo iššūkio laikotarpiu pareigą dalyvauti šv. Mišiose galima atlikti jungiantis į maldą stebint šv. Mišių transliaciją per televiziją, radiją ar internetu. Laikantis visų saugumo normų, leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems. Raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, saugant save ir kitus, bažnyčioje nesilankyti.

Šiuo laikotarpiu nesirinksime ir parapijos namuose. Kviečiame maldos grupių atsakinguosius sutarti su savaisiais ir maldos vienybę išgyventi namuose, renkantis maldai tą pačią valandą, kurią vykdavo susitikimai parapijos namuose. 

Taip pat laikinai nevyks ir kiti susitikimai: Pažintis su Šventuoju Raštu, katechezės, mokymai ir kt.

Melskimės, kad niekas mūsų neatskirtų nuo Kristaus meilės!

Kalendorius

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

-

TREČIADIENIS

18.45 val. Pažintis su Šventuoju Raštu

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

16.00 val. Mokomės groti gitara

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

15.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.30 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

17.00-19.00 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaidžiame krepšinį


PLANUOJAME / NUMATOME

  • Rugsėjo 27 d. 11.30 val. - Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė;

2021 m.

  • Sausio 22-23, 24 d. VPB Susikaupimo savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose.

VIEVIO ŠV. ONOS PARAPIJA
Ežero g. 9, 21377 Vievis, Elektrėnų sav.
Įmonės kodas: 191242886
Banko sąskaita: LT897300010083415059

VPB Atsakomybės

 .