"Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave". (Lk 17, 19)

Kalendorius

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. Katechezės "Malonė ir Gyvenimas" (nuo lapkričio 5 d.)

TREČIADIENIS

18.45 val. Pažintis su Šventuoju Raštu (nuo rugsėjo 25 d., kas antrą trečiadienį)

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

15.30 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui (nuo spalio 26 d.)

17.30 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (nuo spalio 26 d.)

17.40 val. Liturginės katechezės (nuo spalio 26 d., bažnyčioje)

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

17.00-19.00 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaidžiame krepšinį


PLANUOJAME / NUMATOME

  • 2020 m. sausio 24-26 d. VPB Susikaupimo savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose.


 .