"Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu." (Mt 22, 37)

Kalendorius

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

TREČIADIENIS

18.45 val. paskaitų ciklas Pažintis su Šventuoju Raštu (kas antrą trečiadienį nuo spalio 7 d.)

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.00 val. jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.20 val. vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (nuo spalio 24 d.)

17.30 val. Katechezės (nuo spalio 24 d., bažnyčioje)

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose


PLANUOJAME / NUMATOME

  • Gruodžio 24 d. 22.00 val. - šv. Kūčios;
  • Gruodžio 25 d. 11.30 ir 18.00 val. - šv. Kalėdos;
  • Gruodžio 31 d. 22.00 val. - padėkos šv Mišios už 2020 metus;

2021 m.

  • Sausio 22-23, 24 d. VPB Susikaupimo savaitgalis Trinapolio rekolekcijų namuose.

 .