"BŪKITE PASIRENGĘ, NES ŽMOGAUS SŪNUS ATEIS, KAI NESITIKĖSITE." (MT 24, 44)

Kalendorius

PIRMADIENIS

19.00 val. Motinos maldoje grupės susitikimas

ANTRADIENIS

19.00 val. Katechezės "Malonė ir Gyvenimas" (nuo lapkričio 5 d.)

TREČIADIENIS

18.45 val. Pažintis su Šventuoju Raštu (kas antrą trečiadienį)

KETVIRTADIENIS

19.00 val. Vyrų maldos grupės susitikimas

19.00 val. Užtarimo maldos grupės susitikimas

PENKTADIENIS

18.45-19.45 val. Švenčiausiojo Sakramento adoracija (bažnyčioje)

20.00 val. Paskutinįjį mėnesio penktadienį, po adoracijos, jaunimo maldos grupės susitikimas

ŠEŠTADIENIS

16.00 val. Jaunimo pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

17.30 val. Vaikų pasiruošimas Atgailos ir Eucharistijos sakramentams (nuo spalio 26 d.)

17.40 val. Liturginės katechezės (nuo spalio 26 d., bažnyčioje)

SEKMADIENIS

Po 10.00 val. Mišių Motinos maldoje grupės susitikimas

Ketvirtąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį Dievo Motinos komandos susitikimai vis kitos poros namuose

17.00-19.00 val. Vievio gimnazijos sporto salėje žaidžiame krepšinį


PLANUOJAME / NUMATOME

  • Gruodžio 24 d. 22.00 val. - Kūčių vakaro šv. Mišios (prakartėlės pašventinimas);
  • Gruodžio 25 d. 11.30 val. švęsime Kalėdų šv. Mišių liturgiją;
  • Gruodžio 26 d. - antroji Kalėdų diena - šv. Mišios 10.00 val.;
  • Gruodžio 26 d. 16.00 val. - Bendruomenės šventinis vakaras;
  • Gruodžio 28 d. po 18 val. šv. Mišių - jaunimo šventinis vakaras;
  • Gruodžio 31 d. 22.00 val. švęsime Eucharistiją dėkodami už praėjusius 2019 metus;

2020 m. 
  • Gegužės 17 d. 11.30 val. - vaikų Pirmoji Šventoji Komunija. 


 .